2            โ€‹

                                โ„ Winter Rental Rates โ„                                                                                                               November 1st - March 31st


                                       Red Price is for No Alcohol    Blue Price is with Alcohol                                        

                            Time                Rental Price       Deposit            Deposit                  Totals 

                  2 Hours   SMTWT          $150.00         $150.00            $350.00           $300.00 - $500.00


                  4 Hours   SMTWT          $250.00         $150.00            $350.00           $400.00 - $600.00


                  6 Hours   SMTWT          $300.00         $250.00            $500.00           $550.00 - $800.00


                  8 Hours   SMTWT          $550.00         $250.00            $500.00          $800.00 - $1050.00


                12 Hours   SMTWTFS       $600.00         $350.00            $500.00         $950.00 - $1100.00 


                24 Hours   SMTWTFS       $750.00         $350.00            $500.00       $1100.00 - $1250.00


                36 Hours   SMTWTFS      $1050.00        $350.00            $500.00       $1400.00 - $1550.00

 
                48 Hours   SMTWTFS      $1200.00         $350.00           $500.00       $1550.00 - $1700.00                                                    ๐ŸŒž Summer Rental Rates ๐ŸŒž                                                                                                                April 1st - October 31st

โ€‹
                         Time                Rental Price       Deposit            Deposit                  Totals 

                                           
                  2 Hours   SMTWT          $200.00         $150.00            $350.00         $350.00  - $550.00
 
                    
                  4 Hours   SMTWT          $350.00         $150.00            $350.00         $500.00  - $700.00 
 

                  6 Hours   SMTWT          $450.00         $250.00            $500.00         $700.00  - $950.00


                  8 Hours   SMTWT          $650.00         $250.00            $500.00        $900.00  - $1150.00

 

                12 Hours   SMTWT          $950.00          $350.00            $500.00       $1300.00 - $1450.00

 

                24 Hours   SMTWTFS      $1450.00         $350.00           $500.00       $1800.00 - $1950.00


                36 Hours   SMTWTFS      $1680.00         $350.00           $500.00       $2030.00 - $2180.00


                48 Hours   SMTWTFS      $2000.00         $350.00           $500.00       $2350.00 - $2500.00


                               ** Deposit Are Refundable When Contract / Waiver Is Met 

                           ** Any Additional Hour Are $45.00 Dollars A Hours 

                            

                             


Pricing only Available on Desktop Version. Click Desktop Version Below YouTube Icon for mobile price.

โ€‹โ€‹


Copyrightยฉ2011-2020 TheRiskBarn

          All Rights Reserved.

pricing is non-negotiable

** Credit Card, Debt Card, Cash, Check, Money Order will be taken for rental payments.

Red Price is for no Alcohol    Blue Price is with Alcohol

Pricing is subject to change.

Many factors play into pricing but our main focus is to keep the price affordable.

Some factors include but not limited to; Demand - Inflation - Venue Improvements.

pricing is non-negotiable

** Venue deposits are Cash, Check, Money Order only.

Venue Pricing